Kartor

Under hösten har en ny kartgrupp tillsats inom Forsa OK. Syftet har varit att avlasta Jan-Gunnar som förtjänstfullt skött det hela under väldigt många år, men också för att ytterligare spetsa… Fortsätt läsa Kartor

Kassörsnytt

Vi har nu ordnat allt praktiskt med kassörsbytet så Elin Johansson sköter nu det löpande kassörsjobbet. Elins e-mail är elinjohanssoo@outlook.com och tel.nr. 070-634 68 79.