Träningsgrupper

Under vår och höst har Forsa OK orienteringsträning på torsdagar klockan 18.00 till ca 19.30. 

Våren brukar inledas med träffar inne mellan sportlov och påsklov, i vårt klubbhus Backa, Fyhrvägen 6 i Sörforsa. Då övar vi orientering både praktiskt och med övningar i boken Full koll.

Efter påsklovet startar träningen ute. Första gången brukar vi vara på Backa och därefter är vi på olika platser kring Forsa för att öva på olika typer av terräng.  Banor finns på vit till svart nivå (se information om utvecklingstrappan, färger och utvecklingsmärken under egen flik). 

På hösten startar vi med aktiviteterna i samband med att skolan börjar och har höstavslutning när det börjar bli mörkt på kvällen.

På torsdagarna har vi tre träningsgrupper som vi delar in barnen och ungdomarna i: Spanarna, Utmanarna och Höjdarna. De är indelade utifrån ålder och kunskapsnivå, och aktiviteterna anpassas utifrån det.  Föräldrar och andra närstående är mycket välkomna att vara med sina barn och ungdomar i aktiviteterna och även öva själva. I verksamheten utgår utifrån våra ledord: glädje, gemenskap och respekt.

Spanarna (8-10 år)

Aktiviteterna i gruppen Spanarna leder till målet att självständigt förstå och passa kartan, orientera längs tydliga ledstänger som stigar och vägar. Helt enkelt att börja veta vad man spanar efter för att hitta rätt, samt känna sig trygg och kunna ta sig fram i skog och mark. Övningarna är på grön-vit nivå i utvecklingstrappan.

Utmanarna (10-12 år)

I gruppen Utmanarna har vi aktiviteter som leder till målet att utveckla sin förmåga i att orientera längs ledstänger som stigar, ängskanter och kraftledningar, samt att börja hitta fram i skogen en bit även utan att följa en ledstång. Det innebär att kompass börjar användas mer. Gruppen heter Utmanarna just för att det handlar om att våga utmana sig lite mer och våga sig på och börja känna sig trygg i att orientera även utanför ledstänger. Övningarna är på vit-gul nivå i utvecklingstrappan. 

Höjdarna (12-16 år)

I gruppen Höjdarna blir det alltmer fokus just på höjder. Målet är att kunna behärska alla olika orienteringstekniker i olika typer av terräng där en viktig del är att läsa och förstå höjder och höjdkurvor samt att ta sig fram i skog och mark i högre hastighet. Övningarna är på gul till violett nivå i utvecklingstrappan.

För frågor och mer info: forsaorienteringsklubb@gmail.com

Skuggor

När man tränar orientering kan det vara bra att ha hjälp av en skugga. Vad är då det? Det är en person som följer efter den som orienterar – som en skugga. Skuggan låter den som orienterar göra det så självständigt som möjligt och hjälper till om det behövs. Det ger trygghet om man är osäker på att hitta rätt och är utvecklande för att skuggan kan ge återkoppling på hur man orienterade och ge tips om vad man kan tänka på. Vi brukar ha med några skuggor på varje torsdag på träningarna ute med träningsgrupperna, utöver ledarna för grupperna.

Övriga klubbaktiviteter

Alla är också mycket välkomna att delta i klubbens övriga aktiviteter där många passar både stora som små och som arrangeras hela året om. Det är alltid någon som har ansvaret för aktiviteten som kan instruera och hjälpa till, men aktiviteterna är ofta inte lika tydligt ledarledda som orienteringsträningen på torsdagar under vår och höst. Kolla i aktivitetskalendern för info. Ibland finns önskemål om att man ska meddela att man kommer eftersom det underlättar för den som ordnar, men det brukar lösa sig ändå om man bara dyker upp.

På tisdagar under vår och höst är det Norrcup, som är ett samarbete mellan orienteringsklubbarna i norra Hälsingland. Sen har vi alla trevliga tävlingar förstås, där alla kan vara med oavsett kunskaps- och ambitionsnivå, och läger.