Kartor

Under hösten har en ny kartgrupp tillsats inom Forsa OK. Syftet har varit att avlasta Jan-Gunnar som förtjänstfullt skött det hela under väldigt många år, men också för att ytterligare spetsa till den generella nivån på vårt utbud av befintliga-, men också nya, kartor. Med en grupp på plats blir det enklare att reagera på revideringsbehov, ta nödvändiga tekniksprång och sätta rutiner som gör att vi säkrar en hög genomgående kvalitet på våra kartor. 

Gruppen utgörs av Gunnar Forsgren och Anders Lindberg från styrelsen, Amy Rankka från ungdomssektionen samt Jan-Gunnar Swärd  som nu har ett speciellt Hittaut-perspektiv, Leif Bylars från tränings- och tävlingskommittén  och Markus Hellström som bland annat har med sig karterfarenheter från Halden och är intresserad av frågorna. 

Arbetet är redan igång. Ett fantastiskt fint område i Djupdal har karterats av Jerker Boman inför 2023 års medel-DM. Jerker har därefter påbörjat en nyritning av skogskartan runt Backa som pågår i detta nu. Under senhösten kommer även sprintkartan över Forsa att nyritas av Karl-Erik Engblom, denna med syfte att husera nästa års sprint-DM och vi kommer att blicka längre framåt och se över vad som behöver göras.