Kassörsnytt

Vi har nu ordnat allt praktiskt med kassörsbytet så Elin Johansson sköter nu det löpande kassörsjobbet. Elins e-mail är elinjohanssoo@outlook.com och tel.nr. 070-634 68 79.