Årsmöte

Forsa OK

Välkommen till årsmöte, Backa, måndag 18 mars, kl. 18.30.
Handlingar finns inlagda under ”Föreningen, årsmöte” (eller klicka här (kräver inloggning).

Observera att man måste ha ett konto på hemsidan för att kunna se årsmöteshandlingarna, du kan skaffa ett konto här.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Tag chansen att påverka vår förening!