10-mila träning

Dopsten, Nansta

Start vid 10.00 Vägen mellan Nansta-Ofärne