Kommitéer

Styrelsen

Uppdrag och ansvar: Styrelsen ansvarar för samman

  • Ekonomi
  • Utse ansvariga för övriga kommittér

Träning & Trävlingskommittén

Träning & Trävlingskommittén ansvarar för klubbens träningar samt när vi tävlar (samordna tävlingsresor).

Ungdomskommittén

Ungdomskommittén ansvarar för att planera och genomföra ungdomsträningar mm.

Backa-kommittén

Elitkommittéen

Är vilande för tillfället

Arrangemangskommittén

Är vilande för tillfället

Ansvarar för tävlingar och andra (större) arrangemang/tävlingar som klubben anordnar.