Vårläger

Klubbhuset Backa Fyhrvägen 6, Sörforsa

Vårläger i Uppsala! Gemensam avresa med buss från Backa kl 15 på fredagen, se mer info i Facebookgruppen!