Ungdomsträning #8

Masten ovanför ställverket, Håsta, Hudiksvall

Samling vid masten ovanför ställverket vid elljusspåret på Håsta, Hudiksvall.