Antidoping

Antidoping

En första antidopingplan utarbetades och antogs av Forsa OK 2018 och vi ”Vaccinerades” av Riksidrottsförbundet. 2021 sågs denna plan över och modifierades vilket ledde till en förnyad ”Vaccination”.

Antidopingplan för Forsa OK 

Datum 2021-05-24

Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan

Så här gör vi för att förebygga doping i Forsa OK.

Förebyggande

 • Lars Eklund är utsedd till antidopingansvarig och ansvarar för att de förebyggande åtgärderna genomförs.
 • Klubbens ledare/tränare informeras om gällande antidopingplan.
 • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera.
 • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
 • Klubbens tävlingsidrottare skall göra RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera samt gå igenom materialet på www.renidrott.se
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på rf.se/vaccinera.
 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen (hemsida och Facebook) samt vid lämpliga tillfällen (t.ex. läger, årsmöte).
 • Vi uppmanar klubbens medlemmar att rapportera misstänkt doping på dopingtips.whistleblowernetwork.net samt informera ordförande.
 • Vi informerar även om klubbens antidopingplan i verksamhetsberättelse och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
 • Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från RF som vi sätter upp i våra lokaler.

Beredskapsplan för akuta insatser

 • Kontakta klubbens ordförande samt anmäl på dopingtips.whistleblowernetwork.net vid misstanke om doping.
 • Styrelsen sammankallas skyndsamt för samråd och dopingsansvarig informeras.
 • Samtal med misstänkt person och/eller målsman om personen är under 18 år.
 • Begär provtagning hos riksidrottsförbundet.
 • Se till att anmälan görs till polis vid positivt dopingresultat
 • Dokumentera process som har genomförts

  Mera information: Antidoping Sverige